Projekty unijne

„Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w firmie.”


Zapraszamy do składania ofert.


 

12.12.2017

Zakup centrum tokarskiego sterowanego numerycznie:

 

Zakup centrum tokarsko-frezarskiego sterowanego numerycznie:

 
 

21.12.2017

Zakup szafy narzędziowej:

 

Zakup systemu informatycznego:

 

Uzupełnienie zapytania ofertowego na system informatyczny:

W związku z koniecznością uzupełnienia zapytania ofertowego o ilość licencji, którą obejmuje system (pkt. II Przedmiot zamówienia) zamieszczamy zaktualizowane zapytanie. Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie ww. zmian skutkuje wydłużeniem terminu składania ofert do dnia 16.01.2018 r., a termin wyboru 17.01.2018

 

 
 

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 pozostaje bez zmian.

dotacja1

dotacja1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal – Max w wyniku zakupu nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem”

Wartość projektu i wartość dofinansowania:1 767 879.00zł ; 682 430.04zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

dotacja1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal – Max w wyniku zakupu nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem”

Wartość projektu i wartość dofinansowania:2 087 310.00zł ; 749 904.30zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

loga

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal-Max w wyniku unowocześnienia parku maszynowego i rozwinięcia działalności badawczo-rozwojowej”

Wartość projektu i wartość dofinansowania:1 878 000.00zł ; 749 980.00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl