Projekty unijne

logotypes_bottom2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „METAL -MAX”
Mieczysław Michasiów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi szybkiego
prototypowania (Rapid Prototyping) elementów wielkogabarytowych w
inżynierii odwrotnej (Reverse Engineering), przy udziale alarmowego
systemu dostaw „just in time”.”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie
innowacji produktowej (Usługa szybkiego prototypowania elementów wielkogabarytowych w inżynierii
odwrotnej), procesowej (proces obróbczy w oparciu o HSM elementów wielkogabarytowych) i
nietechnologicznej (zaawansowany system kooperacji z dostawcami wg schematu „Just in Time” i
dostępność wytwarzanych elementów w systemie „na żądanie” ) opartych na indywidualnie opracowanych
rozwiązaniach.

Dofinansowanie projektu z UE: 595 350,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 1 701 000,00 PLN
Wydatki ogółem: 2 092 230,00 PLN

logotypes_bottom2

„Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w firmie.”

28 grudnia 2017 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „METAL-MAX” Mieczysław Michasiów podpisało z Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Umowę nr UDA-RPSL.03.02.00-24-01D9/17-00 o dofinansowanie Projektu Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w firmie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot i cel projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej usprawniającej proces produkcji poprzez scalenie kilku operacji obróbki detalu w jednym urządzeniu.

 

Planowane efekty:

  • – wdrożenie wyników prac B+R i współpraca z Akademią Techniczno-Humanistyczną z Bielska-Białej,
  • – wdrożenie innowacji procesowej,
  • – zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa Metal-Max,
  • – usprawnienie procesów obróbki detali,
  • – wprowadzenie do oferty obróbki nowych detali,
  • – rozwój działalności eksportowej,
  • – wdrożenie innowacji organizacyjnej,
  • – utworzenie nowych stanowisk pracy,
 • – wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Wydatki ogółem: 3 918 226,50 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 3 185 550,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1 433 497,50 zł.

dotacja1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal – Max w wyniku zakupu nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem”

Wartość projektu i wartość dofinansowania:1 767 879.00zł ; 682 430.04zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

dotacja1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal – Max w wyniku zakupu nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem”

Wartość projektu i wartość dofinansowania:2 087 310.00zł ; 749 904.30zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

loga

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal-Max w wyniku unowocześnienia parku maszynowego i rozwinięcia działalności badawczo-rozwojowej”

Wartość projektu i wartość dofinansowania:1 878 000.00zł ; 749 980.00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl