Praca

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą na rynku krajowym i europejskim.

Oferujemy pracę ludziom chcącym wykorzystać posiadane umiejętności, wiedzę oraz posiadany potencjał twórczy. Oferujemy aktywny udział w tworzeniu przyszłości przedsiębiorstwa i wszechstronny rozwój. Jako firma rodzinna, jesteśmy dalecy od sztywnych, hierarchicznych struktur i anonimowości. Staramy się, żeby nasi Pracownicy dobrze czuli się ze sobą w pracy, byli zgranym zespołem zorientowanym na wspólne cele, czerpiąc radość i satysfakcję z ich osiągania.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, prześlij wypełnioną ankietę osobową na adres biuro@metal-max.com.pl Twoje dane będą zarchiwizowane i zostaną wykorzystane przy najbliższej okazji.

Nasze aktualne oferty pracy znajdziesz TUTAJ


Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności
na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w P.P.H.U. METAL-MAX
Mieczysław Michasiów oraz w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 221
§ 1 k.p., (np. uprawnienia, dodatkowe umiejętności, hobby) podstawą ich przetwarzania jest Pana/Pani
dobrowolna zgoda.

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego P.P.H.U. Metal Max
Mieczysław Michasiów z siedzibą przy ul. Piekarskiej 211, 43-300 w Bielsku-Białej. Trzy główne rodzaje danych,
które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery oraz wcześniejszego zatrudnienia
oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.
Dostęp do Pana/Pani danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy P.P.H.U. Metal Max
Mieczysław Michasiów.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania
stosunku pracy z P.P.H.U. Metal Max Mieczysław Michasiów.

3. Ma Pan/Pani prawo do żądania od P.P.H.U. Metal Max Mieczysław Michasiów dostępu do Swoich danych
osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (organ nadzorczy).

5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa
na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

6. Pana/Pani dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji
oraz 1 rok po jego zakończeniu.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane
w procesach automatycznego profilowania.